Vouwluiken geven architectuur een aanzienlijke meerwaarde ook al omdat ze keurig in het gevelvlak vallen. Maar behoudens het esthetische aspect houden vouwluiken vooral de zon buiten om oververhitting te voorkomen. Niet onbelangrijk is het veiligheidsaspect, de vouwluiken zijn immers te vergrendelen.

Voor vouwluiken in hout, aluminium of PVC past ROB beslag toe van 20kg tot 40 kg. De oppervlakte van vouwluiken van 20 kg mogen mag niet meer zijn dan 1,5 m² per paneel. Bij luiken van 40 kg bedraagt de maximumoppervlakte 1,8 m². Van groot belang is dat er 50% winddoorlaatbaarheid is.

Montage

Vouwluikenbeslag is zowel te monteren op de muur als onder het linteel/latei.

En dit voor een even aantal panelen. De scharnieren van ROB plaatsen we op de zijkant van de panelen, de panelen zijn te vergrendelen. In open stand staan ze haaks op de gevel wat de architectuur een bepaald cachet geeft. Voorliggende luiken met aansluiting tegen de profielen en met beperkte opening tussen de luiken bieden maximale zonnewering.

Het concept laat bovendien toe de luiken over de verschillende verdiepingen te laten doorlopen.

Raadpleeg de PRODUCTFINDER

 

___________________________________________
Alle aanduidingen van maten en nummers zijn met de grootste zorg aangebracht. Voor eventuele foutieve aanduidingen kunnen wij niet verantwoordelijk zijn. Wij behouden het recht voor nummers, maten of modellen te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Verschillende types